Умови надання послуг за тарифним планом.

Послуга надається відповідно з Законом України про “Електронні Комунікації” та законодавчими нормами України.

Умовами надання та отримання електронних комунікаційних послуг кінцевому користувачу є:

1) укладення договору про надання електронних комунікаційних послуг відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг та інших актів законодавства;

2) оплата замовленої кінцевим користувачем електронної комунікаційної послуги, якщо інше не передбачено Законом про Електронні Комунікації або договором про надання електронних комунікаційних послуг.

Договір про надання електронних комунікаційних послуг укладається відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг з урахуванням вимог цієї статті. Договір може бути укладено, зокрема, у письмовій чи усній формі як публічний договір чи договір приєднання відповідно до положень Цивільного кодексу України, а також дистанційно шляхом надання згоди кінцевого користувача на його укладення, висловленої із застосуванням засобів електронної ідентифікації відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”, Закону України “Про електронну комерцію”, а також шляхом вчинення активної конклюдентної дії кінцевого користувача, яка безсумнівно свідчить про його попередню згоду укласти договір та зафіксована обладнанням постачальника електронних комунікаційних послуг. На вимогу кінцевого користувача постачальник електронних комунікаційних послуг повинен надати йому докази наявності зафіксованої попередньої згоди.

Згідно з договором абонент зобов’язується не передавати, або не продавати свої права, обов’язки і Послуги за даним Договором третім особам. Використовувати Послуги виключно на території приміщення, вказаного при реєстрації як Місце надання Послуг. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого (термінального) обладнання та абонентських ліній електронних комунікаційних мереж для надання електронних комунікаційних послуг третім особам.

Споживач послуг – будь-яка фізична особа, яка використовує або замовляє електронну комунікаційну послугу для власних потреб та не надає електронних комунікаційних послуг.

Строк дії тарифного плану: безстроковий. У разі зміни умов надання тафиного пакету, або його скасування оператор зобов’язується сповістити кінцевого споживача не менш ніж за календарний місяць до вступу змін у силу. У разі незгоди із змінами абонент має право розірвати договір згідно із процедурою розірвання, зазначеною у договорі.

Розрахунковий період: зазначається у описі тарифу.  Може складати календарні періоди: день (00:00-24:00), місяць (з першого по останній день місяця), 6 місяців (6 календарних місяців з першого числа першого місяця по останній день шостого місяця).

Ціни: ціни вказані у національній валюті з урахуванням усіх необхідних податків та зборів.

Порядок розрахунку: послуга надається на умовах передоплати. Абонентська плата знімається 1 числа 00:00 із рахунку абонента у розмірі, передбаченому обраним тарифним пакетом. За відсутності достатньої суми на рахунку абонента оператор має право обмежити доступ до послуги до моменту надходження достатньої для активації послуги суми на рахунок абонента, оскільки порушено умову надання послуги. Абонентська плата у повному розмірі знімається з рахунку і активує послугу на розрахунковий період. Трафік, час та ін. в межах активованого тарифного плану не тарифікуються та входять у тарифний план та не залежать від обсягу. (Абонент усвідомлює, що при щомісячній тарифікації активуючи послугу будь-якого числа поточного місяця послуга буде активною до останнього дня поточного місяця до 24:00). Датою сплати за послугу вважається дата надходження коштів на особовий рахунок абонента, а не дата передачі коштів проміжній установі (банку, сервісу тощо). Абонент зобов’язується самостійно слідкувати за наявністю коштів на особистому рахунку у необхідному для активації послугу розмірі. Оператор рекомендує поповнювати рахунок не пізніше 25 числа, для наявності 2-3 банківських робочих днів для перерахунку проміжною установою (банком, сервісом, тощо) коштів на особовий рахунок абонента.

Швидкість доступу до мережі: у тарифному плані вказана гранична (максимальна) швидкість доступу до мережі Інтернет. Середня швидкість доступу до Інтернет залежить від технічних характеристик кінцевого особистого обладнання абонента, від завантаження проміжних вузлів поза внутрішньою мережею оператора (зоною відповідальності) та завантаження цільового ресурсу. Середня швидкість доступу до мережі Інтернет виходячи з поширених методик та визначень швидкості доступу до мережі Інтернет не може суттєво відрізнятись від максимально заявлених у тарифному плані значень. У разі погіршення показників якості абонент зобов’язаний сповістити оператора, оператор зобов’язується у визначені договором строки у межах своєї відповідальності  привести показники якості до нормативних показників.